پخش شبکه افراطی “اهل بیت” متوقف شد

پخش شبکه افراطی “اهل بیت” متوقف شد

لازم به ذکر است اين روحاني افغاني تبار افراطي، طي چند سال اخير از طريق سخنراني و برنامه هاي افراطي خود موجب تفرقه ميان مسلمانان شده بود. به گزارش شيعه آنلاين، «حسن اللهياري» روحاني افراطي افغاني تبار با انتشار مطلبي در...