گُل هایی که با صدای اذان باز می شوند+ فیلم

گُل هایی که با صدای اذان باز می شوند+ فیلم

شبكه سي ان ان در گزارشي به نمايش گُل هايي پرداخت كه با صداي اذان باز و بسته مي‌شوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، خبر نگار شبكه "سي ان ان" به بازديد از زمين هاي كشاورزي كشور آذربايجان رفته وبه تهيه گزارشي در مورد گُل هايي...