تکذیب شایعه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل

تکذیب شایعه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل

اطلاع رسانی درباره گام دوم هدفمندی یارانه‌ها صرفاً از طریق مجاری قانونی و سخنگوی کارگروه هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌گیرد و لذا هرگونه شایعه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تکذیب می‌شود....