شاگردان امام جواد(ع) چه کسانی بودند

شاگردان امام جواد(ع) چه کسانی بودند

حوزه - شـمـار شـاگـردان و تربيت يافتگان امام جواد(ع ) در منابع رجالى و تاريخى مختلف ذكر شده است . دانشمند گرانقدر، شيخ طوسى نام 113 نفر از اصحاب و راويان آن حضرت را ذكر كرده اسـت. برخی از تربیت یافته‌گان مکتب امام جواد (ع) را...