شایعه اختلاس ۱۰۰ میلیاردی اصفهان تکذیب شد

شایعه اختلاس ۱۰۰ میلیاردی اصفهان تکذیب شد

سرويس اقتصادي ـ هفته گذشته بود كه محمدرضا حبيبي، دادستان عمومي و انقلاب اصفهان، از كشف اختلاس 100 ميلياردي در يكي از شعب بانك‌هاي اين استان و دستگيري رييس شعبه متخلف خبر داد.به گزارش «تابناك»، اظهارات مبهم دادستان...