۱۰ روش عالی برای شادابی در کار

۱۰ روش عالی برای شادابی در کار

۱) سعی کنید خوش بین باشید: خوش بینی، داشتن نگاه مثبت و امیدواری حتی در بدترین شرایط است. خوش بینی، قابل یادگیری ست. گاهی اوقات تظاهر به خوش بینی، موجب تقویت و رشد آن می شود. خوش بینی، نوعی تصمیم گیری ست که کمک می کند از شغل...