شاخص بورس یازدهمین رشد پی‌درپی را هم به ثبت رساند

شاخص بورس یازدهمین رشد پی‌درپی را هم به ثبت رساند

خبرگزاری فارس: شاخص بورس امروز هم با 63 واحد افزایش یازدهمین رشد پی در پی را به ثبت رساند تا چهل و پنجمین روز مثبت خود در سال جاری را ببیند. ...