تک تیراندازهای ایرانی از “دراگانوف” به “تک‌تاب” رسیدند + عکس

تک تیراندازهای ایرانی از “دراگانوف” به “تک‌تاب” رسیدند + عکس

یک شلیک مناسب از طرف یک تک تیرانداز می تواند سرنوشت یک نبرد را تغییر داده و در نهایت سرنوشت یک جنگ و یک ملت را رقم بزند. اما برای به ثمر رساندن آن یک شلیک شما به یک سلاح دقیق و نیرومند نیاز دارید....