سیل و رانش زمین در چین به روایت تصویر

سیل و رانش زمین در چین به روایت تصویر

              همچنین در پکن نیز طوفان و وضعیت بد هوا زندگی روزمره مردم را با اختلال روبرو کرده است، بیش از 500 پرواز فرودگاه این شهر لغو...