دختر سید علی آقا قاضی درگذشت

دختر سید علی آقا قاضی درگذشت

می گفت ایشان غیر از آخوندهای دیگر است و همه اش راه می رفا و او را یاد می کرد و می گفت: چطور شد این آقا! کاش من بالای سرش بودم. خدا رحمت کند. به گزارش شیعه آنلاین، دختر مرحوم سید "علی آقا قاضی" و خواهر مرحوم سید "محمدحسن قاضی"...