عکس/ تیم حفاظت سید عبدالملک الحوثی

عکس/ تیم حفاظت سید عبدالملک الحوثی

تیم حفاظت سید عبدالملک الحوثی /در تصویر زیر، محافظان مسلح سید عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن دیده می‌شوند. تیم حفاظت سید عبدالملک...