چرا شیطان از معصیت خود توبه نکرد؟

چرا شیطان از معصیت خود توبه نکرد؟

پاسخ ایت الله سید صادق شیرازی :    عناد وخودخواهى شيطان او را از توبه بازداشت، به دليل اين كه وقتى خدا به فرشتگان فرمان داد تا براى آدم سجده كنند، او به جاى فرمان برى نافرمانى كرده و براى خلاف خود متكبّرانه دست به بهانه...