خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "سید حمید رضا برقعی"

پیامکهای هتک حرمت مزار حجر بن عدی

پیامکهای هتک حرمت مزار حجر بن عدی

این قوم لعین مرامشان نامردی ست توهین به حجربن عدی بامعنی ست امروز برای شیعیان روشن شد از بابت چه مزار زهرا مخفی ست علیرضا برات وند ...

راز خلقت همه پنهان شده در عین علی

راز خلقت همه پنهان شده در عین علی

همه ی عالم و آدم به تو می اندیشد                         شک ندارم که خدا هم به تو می اندیشد کعبه از راز جهان، راز خدا آگاه است                            راز ایجاز خدا نقطه ی بسم الله است...