افشاگری‌مدیرمسئول کارگزاران‌درباره‌کرباسچی

افشاگری‌مدیرمسئول کارگزاران‌درباره‌کرباسچی

مدیر مسئول روزنامه توقیف‌شده «کارگزاران» با افشاگری درباره کرباسچی گفت که قبل از سال ۸۸ نسبت به تحرکات او و نفوذ افراد مسأله‌دار به برخی رسانه‌ها، به وزارت اطلاعات هشدار داده بود. به گزارش فارس ، سیدمرتضی سجادیان در...