با کدام منطق اجازه دفن اعضای «سگ‌های زرد» در قطعه هنرمندان صادر شد؟

با کدام منطق اجازه دفن اعضای «سگ‌های زرد» در قطعه هنرمندان صادر شد؟

اگرچه تمام هنرمندان محترمند اما چطور این دو مرحوم با وجود اینکه هیچ گاه جزو هنرمندان رسمی کشور نبوده‌اند، در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شده و در این شرایط اقتصادی نهادهای فرهنگی و هنری هزینه ۱۰۰ میلیون تومانی برای...