سکوت بهنوش بختیاری شکست

سکوت بهنوش بختیاری شکست

سکوت بهنوش بختیاری شکست/ این قیاس بوی پستی و رذالت می‌دهد! توضیحی دارم برای کسانی که صحبتهای منو در مورد توافق هسته ای نه با گوش خود شنیدن ونه جایی مکتوب دیدن..خبرنگاری که نمیدونم با چه رویی میخواد زندگی کنه(هرچند که...