سپاه ببرها به جنگ داعش می‌روند

سپاه ببرها به جنگ داعش می‌روند

اردوگاه نظامی «نمور الحراسات» (سپاه ببر‌ها) در منطقه فیخشابور عراق در مرزهای مشترک این کشور با سوریه است؛ جایی که صد‌ها مسیحی عراقی در آن آموزش‌های لازم را برای تقابل با داعش دیده‌اند. نمور الحراسات به گزارش پرچم...