تهمت گستاخانه به سید احمد خمینی و سکوت سید حسن!

تهمت گستاخانه به سید احمد خمینی و سکوت سید حسن!

به گزارش جهان به نقل از کيهان اين گزافه گويي احمد منتظري بلافاصله با استقبال رسانه هاي نفاق جديد و مدعيان دروغين خط امام به ويژه سايت كلمه (وابسته به ميرحسين موسوي) مواجه شد، اما با وجود سپري شدن چند روز، هنوز هم دفتر...