سوسیس و کالباس مرگ زودرس می‌آورد

سوسیس و کالباس مرگ زودرس می‌آورد

در پی جدیدترین تحقیقات بعمل آمده، محققان هشدار دادند که سوسیس و کالباس مرگ زودرس به همراه دارد. به گزارش فارس به نقل از بی بی سی،‌ تحقیقات جدید به عمل آمده از یک جمعیت 1.5 میلیونی در سراسر اروپا نشان داد: سوسیس، ژامبون‌،...