سند تازه از نقش موساد در قتل های زنجیره ای سال ۷۷

سند تازه از نقش موساد در قتل های زنجیره ای سال ۷۷

کیهان نوشت:سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي در تحليلي ضمن اذعان به فراگيري انزجار نسبت به اين رژيم در ايران حتي در ميان طيفي از مخالفان جمهوري اسلامي مي نويسد: دشمنان اسرائيل فقط روح الله خميني و مذهبي ها نيستند حتي در...