حواشی تغییر رییس اداره آموزش و پرورش شهریار

حواشی تغییر رییس اداره آموزش و پرورش شهریار

همانگونه که پیش بینی می شد رییس آموزش و پرورش شهریار طبق عرف سیاسی این منطقه چند ماه پس از انتخابات مجلس تغییر کرد دیروز چهارشنبه اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار شاهد جلسه معارفه  رئیس جدید این ناحیه بود ،در این...