سمیح القاسم شاعر مقاومت درگذشت

سمیح القاسم شاعر مقاومت درگذشت

سمیح القاسم شاعر به نام فلسطینی که اشعار بسیاری در زمینه مقامت فلسطین سروده بود و یکی از بزرگترین شعرای عرب زبان معاصر محسوب می شد درگذشت. به گزارش جهان، مهر به نقل از القدس العربی، "سمیح القاسم" شاعر بنام فلسطینی و یکی از...