سلمان فارسی کیست؟

سلمان فارسی کیست؟

وي از صحابه خاصّ رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلّم و نام اصلي اش «روزبه» بود. مقام بسيار شريفي در نزد خاندان نبوّت داشت، تا آنجا که پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و سلّم درباره ي او فرمود:«سَلْمانُ مِنّا اَهْلُ الْبَيْتِ :...