سلاخی وحشیانه در جشن بلوغ

سلاخی وحشیانه در جشن بلوغ

سلاخی وحشیانه در جشن بلوغ این فاجعه شیطانی، هر سال در جزیره فارو در دانمارک به خاطر جشن بلوغ نوجوانان و ورود آنان به بزرگسالی رخ می دهد. این جشن خرافی و شیطانی، نهنگ ها و دلفین های باهوش و زیبای “کالدرون” را به بیرحمانه...