ماجرای سفرمحرمانه مقامات سعودی به تهران

ماجرای سفرمحرمانه مقامات سعودی به تهران

بعد از دوره اصلاحالت رابطه ایران و عربستان در طول هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد تیره و تار شد. اما بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه وقت عربستان سعودی، از اولین رهبران سیاسی بود...