تایید سفر فائزه هاشمی به انگلیس

تایید سفر فائزه هاشمی به انگلیس

به گزارش مشرق، یک عضو خانواده هاشمی در گفتگو با مهر با تایید خبر سفر فائزه هاشمی به خارج از کشور گفت: وی به صورت قانونی کشور را به مقصد کشور انگلستان ترک کرده و حتما به کشور باز می گردد. وی با اشاره به انگیزهای سفر وی...