سفر غیر منتظره وزیر دفاع فرانسه به کابل

سفر غیر منتظره وزیر دفاع فرانسه به کابل

وزير دفاع فرانسه که قرار است سال نو ميلادي را با نظاميان فرانسوي در افغانستان سپري کند، در اين سفر با حامد کرزي رييس جمهوري و عبدالرحيم وردک وزير دفاع و همچنين فرمانده کل نيروهاي خارجي در افغانستان ديدار و گفت و گو...