۷۰ ایرانی، داوطلب سفر بدون بازگشت به مریخ!

۷۰ ایرانی، داوطلب سفر بدون بازگشت به مریخ!

لنسدورپ در پاسخ به این که «خیلی‌ها می‌پرسند ده‌ها سال طول کشید که ناسا توانست مریخ‌نوردهایی به مریخ بفرستد؛ مسوولان مارس وان چطور می‌خواهند در مدت زمانی این چنین کوتاه انسان را به سیاره‌ی سرخ بفرستند؟ » گفت: چند دلیل...