آداب مسافرت از منظر ائمه(ع)/ پیامبر(ص) با تنها سفر کردن مخالف بود

آداب مسافرت از منظر ائمه(ع)/ پیامبر(ص) با تنها سفر کردن مخالف بود

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه فارس، همزمان با فرارسیدن فصل تابستان، عده بسیاری از افراد جامعه برای دیدن اقوام دور و نزدیک خود به مسافرت می‌روند لذا مسافرت نیز آدابی دارد که رعایت آنها سفر را خوش و خاطره‌انگیز ...