شرط عجیب یک سفارتخانه برای ایرانی ها

شرط عجیب یک سفارتخانه برای ایرانی ها

به گزارش فارس، يک سفارت‌خانه اروپايي اخيراً در فرم مصاحبه کتبي خود سؤالات را به گونه‌اي مطرح کرده است که تفکر مخالفان رژيم صهيونيستي را شناسايي کند. سفارت سوئد در تهران براي صدور ويزا به ايرانياني که قصد عزيمت به اين...