اولین جزوه کمیته ارتباطات و رسانه ستاد حوزوی با عنوان ” سعید جلیلی چگونه می اندیشد؟” منتشر گردید

اولین جزوه کمیته ارتباطات و رسانه ستاد حوزوی با عنوان ” سعید جلیلی چگونه می اندیشد؟” منتشر گردید

به گزارش ستاد حوزوی حیات طیبه، اولین جزوه کمیته ارتباطات و رسانه ستاد حوزوی با عنوان " سعید جلیلی چگونه می اندیشد؟" منتشر گردید. این جزو با محوریت دیدگاه های دکتر سعید جلیلی در موضوعات اسلام، شیعه، انقلاب، دولت، عدالت...