سعیدجلیلی در جمع مردم رشت:اگر ایران اسلامی مقتدر نبود ۶ قدرت بزرگ دنیا پای میز مذاکره نمی آمدند

سعیدجلیلی در جمع مردم رشت:اگر ایران اسلامی مقتدر نبود ۶ قدرت بزرگ دنیا پای میز مذاکره نمی آمدند

نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت: اگر ایران اسلامی مقتدر نبود 6 قدرت بزرگ دنیا پشت میز مذاکره با آن نمی نشستند و همین اقتدار باعث شده تا این قدرت ها اکنون بین خودشان دچار شکاف و اختلاف شوند. خبرگزاری فارس: اگر ایران...