مفتی وهابی: باید تا قیامت “یزید بن معاویه” را لعن کنیم

مفتی وهابی: باید تا قیامت “یزید بن معاویه” را لعن کنیم

آيا کسي مانند "مسلم بن عقيه" که چنين حرفي را مي زند، اسحقاق لعن شدن تا روز قيامت را ندارد؟! بدون شک دارد زيرا حرف او در نهايت پستي و رذالت است و شکي در آن نيست که اسحقاق لعن شدن را دارد. به گزارش شيعه آنلاين، «سعد دريهم» مفتي...