سری جدید اس ام اس و شعر های تبریک عید نوروز ۱۳۹۴

سری جدید اس ام اس و شعر های تبریک عید نوروز ۱۳۹۴

نوروز مبارکتر شب و خرمترین روز /  به استقبالم آمد بخت پیروز دهلزن گو دو نوبت زن بشارت / که دوشم قدر بود امروز نوروز  . . . نوروز ۱۳۹۴ مبارک . . . پیامک عید ۱۳۹۴ بر سفره‌ی هفت سین نشستن نیکوست هم سنبل و سیب و دود ِ...