سریال پنجه شکسته در پاسخ به “آرگو”

سریال پنجه شکسته در پاسخ به “آرگو”

مجموعه تلویزیونی «پنجه شکسته» با موضوع ارائه تحریفات فیلم مجعول «آرگو» ساخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، «فرهاد توحیدی» با اعلام این خبر افزود: بعد از موفقیت مجموعه «یک مشت پرعقاب»، دوستان سیمافیلم از من خواستند...