لج و لجبازی / مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد(بیچاره مردم)

لج و لجبازی / مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد(بیچاره مردم)

سعید مرتضوی طی حکمی از سوی رحیمی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ،پس از مصوبه اخیر دولت مبنی بر تفویض وظایف،...