معرفی سریال‌های ماه رمضان ۹۱

معرفی سریال‌های ماه رمضان ۹۱

اما نكته‌ي قابل توجه در رمضان امسال، فرصت كافي توليدكنندگان براي ساخت سريال‌ها بوده است؛ ويژگي‌اي كه در سال‌هاي گذشته كمتر شاهد آن بوديم و شتابزدگي در ساخت، بعضا انتقاد عوامل و در مواردي حتي مخاطبان را هم در پي ...