سرود های دو بیتی برای امام زمان (عج)

سرود های دو بیتی برای امام زمان (عج)

يا مهدي قائم آل نور، يا مهدي!  عطر سبز حضور، يا مهدي (عليه السلام)! تا هميشه صبور مي مانيم  در هواي ظهور، يا مهدي (عليه السلام)! سِرّ خدا سِرّي که فقط خدا از آن آگاه است  مهدي گل بي خزان آل الله است اي منتظران حضرتش...