تقدیر نمایندگان مجلس از شاعر و خواننده‌ سرود مرگ بر آمریکا

تقدیر نمایندگان مجلس از شاعر و خواننده‌ سرود مرگ بر آمریکا

در پی تولید سرود ویژه‌ «مرگ بر آمریکا» نمایندگان مجلس از محمد مهدی سیار شاعر و حامد زمانی خواننده‌ این سرود تقدیر کردند. خبرگزاری فارس: تقدیر نمایندگان مجلس از شاعر و خواننده‌ سرود مرگ بر آمریکا...