سرلشکر صفوی تشریح کرد:فرار یک میلیون ‏نفر از اسرائیل در اولین هفته جنگ ایران و رژیم صهیونیستی

سرلشکر صفوی تشریح کرد:فرار یک میلیون ‏نفر از اسرائیل در اولین هفته جنگ ایران و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ سردار سرلشکر‎ سیدیحیی صفوی ‌دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در گفتگوئی به ‏تشریح نقش مقام معظم رهبری در دفاع مقدس و ابعاد رهبری ایشان پرداخت و با اشاره به شرایط سیاسی ‏پس از ...