دست مقاومت روی ماشه است/ متجاوزین به سوریه جان سالم به در نخواهند برد

دست مقاومت روی ماشه است/ متجاوزین به سوریه جان سالم به در نخواهند برد

وی با بیان اینکه اگر متجاوزین فکر می کنند از این آتش افروزی جان سالم به در خواهند برد سخت در اشتباه خواهند بود، افزود: دشمنان غربی و غیرغربی سوریه در موقعیتی نیستند که این کشور را به زانو در آورند و دولت و مردم سوریه در...