پیگیری قتل مادر سردار افشار

پیگیری قتل مادر سردار افشار

پنج شنبه هفته گذشته  خبری که در بین خواص شهرستان شهریار دهان به دهان شد خبری بسیار تاثف بار از قتل بی رحمانه مادر سردار افشار  همچنین مضروب کردن پدر گرامی ایشان حاج حسن افشار که عمری را صرف مجاهدت و خدمت رسانی کرده بود...