سران گروه ۸ در حال تماشای فوتبال

سران گروه ۸ در حال تماشای فوتبال

در حالی سران گروه هشت با تماشای بازی چلسی و بایرن مونیخ به شادی پرداختند که معترضان به این نشست در محل این اجلاس تجمع و علیه آن ها شعار می...