احمد شهید کیست؟ چگونه‌ معمار حقوق‌بشر مالدیو گزارشگر ویژه ایران شد+ تصاویر

احمد شهید کیست؟ چگونه‌ معمار حقوق‌بشر مالدیو گزارشگر ویژه ایران شد+ تصاویر

سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب "احمد شهید" را به سمت گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل اعلام كرد و بدین‌ترتیب، نخستین گزارشگر ویژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل، برای ایران تعیین و فرستاده شد. گروه بین‌الملل مشرق ـ...