سخنرانی استاد رائفی پور – فروردین ۱۳۹۱ مشهد مقدس – موضوع بصیرت فاطمی

سخنرانی استاد رائفی پور – فروردین ۱۳۹۱ مشهد مقدس – موضوع بصیرت فاطمی

سخنرانی استاد رائفی پور - فروردین 1391 مشهد مقدس - موضوع بصیرت فاطمی 16 فروردین 17 فروردین کلیپ کادر سازی برای حکومت امام زمان _ رائفی پور و حاج آقا طائب منبع :...