سخنرانى آیهاللَّه العظمى وحید خراسانی

سخنرانى آیهاللَّه العظمى وحید خراسانی

 دو سؤال مطرح است: يكى اينكه حضرت صاحب(ع) كيست و ديگر اينكه چگونه مى‌‌توان با ايشان ارتباط برقرار كرد؟ براى دست يافتن به پاسخ سؤال اول، بايد مسيرى كه براى نيل به مقصود در نظر داريم مشخص شود؛ چرا كه معرفت پيدا كردن به وجود...