سخنان منتشرنشده امام موسی صدر

سخنان منتشرنشده امام موسی صدر

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين . السلام علي سيدنا محمد وعلي آله الطيبين الطاهرين. اين روزها مصادف است با اوايل ماه رجب. اين ماه از ماه‌هاي مبارک است و به تعبير خودمان اين ماه موسم و فصل رحمت خدا و موسم...