اتحادیه اروپا پخش شبکه‌های ایرانی را در ماهواره هات‌برد ممنوع کرد

اتحادیه اروپا پخش شبکه‌های ایرانی را در ماهواره هات‌برد ممنوع کرد

اتحادیه اروپا پخش شبکه‌های ایرانی را در ماهواره هات‌برد ممنوع کرد به گزارش پرس ‌تي‌وي، يوتل‌ست، شرکت خدمات ماهواره‌اي اروپا، اعلام کرد، به دنبال دستور کميسيون اروپا، پحش چندين شبکه ماهواره‌اي ايران را متوقف کرده...