خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "سجده"

راهی برای نجات از حسابرسی آخرت

راهی برای نجات از حسابرسی آخرت

سجده و نام دیگرش «المضاجع»1 سی و دومین سوره قرآن است كه مكی و 30 آیه دارد. عقیق: سی و دومین سوره قرآنسجده و نام دیگرش «المضاجع»1 است كه مكی و 30 آیه دارد. در فضیلت این سوره از پیامبر اكرم(ص)نقل شده است: هر كس سوره سجده را قرائت...

حقیقت سجده چیست؟

حقیقت سجده چیست؟

در روایات آمده است که سجده برترین اعمال بدن است و از سایر عبادات در نورانی کردن شخص، موثرتر. و نزدیک‌ترین حالات بنده به خداوند، حال سجده است عقیق:در روایات آمده است که سجده برترین اعمال بدن است و از سایر عبادات در نورانی...

آداب صحیح سجده را بدانید

آداب صحیح سجده را بدانید

از آداب سجده این است که وقتی که بخواهیم به سجده برویم اول با زانوها به طرف زمین خم شویم و بعد دستها را پیش از زانوها بر زمین بگذاریم. به گزارش بولتن نیوز، از آداب سجده این است که وقتی که بخواهیم به سجده برویم اول با زانوها...