ستاد دانشجویی عدالتخواهان حامی جلیلی اعلام موجودیت کرد

ستاد دانشجویی عدالتخواهان حامی جلیلی اعلام موجودیت کرد

جمعی از دانشجویان عدالتخواه با صدور بیانیه‌ای برای تشکیل ستاد دانشجویی عدالتخواهان حامی سعید جلیلی اعلام موجودیت کردند. به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری فارس جمعی از دانشجویان عدالتخواه با صدور بیانیه‌ای برای تشکیل...